Get Adobe Flash player
Aktuality
3. kolo přijímacího řízení STŘEDNÍ ŠKOLA - INFORMACE

 

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro vzdělávání od školního roku 2024/2025 ve střední škole.

Termín zahájení 3. kola = příjem přihlášek bude zahájen 19. 08. 2024 v 8:00 hodin.

Termín pro podání přihlášek ve 3. kole končí = příjem přihlášek končí 28. 08. 2024 ve 14:00 hodin.

Kritéria přijímacího řízení pro DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ naleznete ZDE.

Počty volných míst na jednotlivých oborech:

KKOV oboru:

Obor (zaměření):

Počet uchazečů přijímaných v 3. kole přijímacího řízení:

28-57-E/01

Keramická výroba

1

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

(kuchařské práce)

1

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

(ubytovací služby)

1

75-41-E/01

Pečovatelské služby

1

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

1

 

Kritéria přijímacího řízení pro KOMBINOVANOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ naleznete ZDE.

 

KOV oboru:

Obor (zaměření):

Počet uchazečů přijímaných v 3. kole přijímacího řízení:

66-51-E/01

Prodavačské práce

18

 

Pozor - do kombinované formy vzdělávání se může přihlásit pouze uchazeč starší 18 let.

 Důležitá upozornění:

1.  Přihlášku ve 3. kole přijímacího řízení je možné podat pouze v listinné podobě, součástí přihlášky jsou také listinné přílohy, které je potřeba podat společně s přihláškou!!!

2.   Počet volných míst je značně omezen.

3.   Uchazečům o vzdělávání doporučujeme konzultaci s kariérovým poradcem naší školy. Konzultace je možná ve škole ZŠ a SŠ Krupka, Karla Čapka 270, kancelář č. 34 (ředitelna školy).

4.   Konzultace v měsíci červenci a srpnu:

01. 07. 2024 – 03. 07. 2024   10:00 – 12:00 hodin,

09. 07. 2024 – 12. 07. 2024   10:00 – 12:00 hodin.

21. 08. 2024 – 22. 08. 2024   10:00 – 12:00 hodin.

5.   Přihlášky doručujte osobně na ředitelství školy se všemi povinnými přílohami.

6.   Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí lze převzít osobně dne 30. 08. 2024 od 8:30 hodin do 09:30 hodin. Osobní převzetí je nutné!!!

 

Užitečné odkazy:

Informace a formuláře: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Povinné přílohy ke stažení:

-      lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání – ZDE.

-      Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání – ZDE.

Vyplněnou variantu vám na požádání vydá ZŠ, na níž jste ukončili základní vzdělávání. Lze nahradit ověřenými kopiemi vysvědčení z posledních dvou let vzdělávání.

Mgr. Bc. Martin Kaftan, MBA, ředitel školy

______________________________________________________

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 - střední škola
 
Vážení rodiče, milí uchazeči,
výsledky 2. kola přijímacího řízení naleznete ZDE.
Výsledky jsou uvedeny pod registračním číslem, které vám přidělil systém DiPSy. Uchazečům, kteří podávali přihlášku v papírové podobě, sdělila registrační číslo střední škola, kterou uváděli na 1. místě.
Informace k zahájení vzdělávání pro přijaté uchazeče najdete ZDE.
Přijatým gratulujeme a těšíme se od září na spolupráci s nimi!

Mgr. Bc. Martin Kaftan, MBA, ředitel školy

______________________________________________________________________________

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Pro školní rok 2024/2025 AKTUÁLNĚ poptáváme tyto pracovní pozice - ZDE.

______________________________________________________________________________

2. kolo přijímacího řízení STŘEDNÍ ŠKOLA - INFORMACE
 
Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro vzdělávání od školního roku 2024/2025 ve střední škole.
Termín zahájení 2. kola = 20. 05. 2024
Termín pro podání přihlášek ve 2. kole končí = 24. 05. 2024
Kritéria přijímacího řízení pro DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ naleznete ZDE.
Počty volných míst na jednotlivých oborech:
 

KKOV oboru:

Obor (zaměření):

Počet uchazečů přijímaných v 2. kole přijímacího řízení:

28-57-E/01

Keramická výroba

6

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

(kuchařské práce)

8

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

(ubytovací služby)

5

66-51-E/01

Prodavačské práce

4

75-41-E/01

Pečovatelské služby

6

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

5

 
Kritéria přijímacího řízení pro KOMBINOVANOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ naleznete ZDE.
 

KKOV oboru:

Obor (zaměření):

Počet uchazečů přijímaných v 2. kole přijímacího řízení:

66-51-E/01

Prodavačské práce

20

 
Pozor - do kombinované formy vzdělávání se může přihlásit pouze uchazeč starší 18 let.
Pozor - zájemci o kombinované vzdělávání v oboru Stravovací a ubytovací služby mohou kontaktovat ředitele školy pro aktuální informace k možnému vypsání oboru ve 3. kole přijímacího řízení.
 
Způsob podání přihlášky je popsán v kritériích.
 
Důležitá upozornění:
1. Při odeslání listinné přihlášky s přílohami, nebo výpisu ze systému DiPSy prostřednictvím České pošty je rozhodující razítko na obálce. To musí být nejpozději s datem 24. 05. 2024. Později odeslaná přihláška s datem po 24. 05. 2024 je nepřípustná.
2. Pokud budete listinnou přihlášku s přílohami, nebo výpis ze systému DiPSy doručovat do školy osobně, mějte na paměti, že příjem přihlášek dne 24. 05. 2024 skončí v 15:00 hodin.
3. Příjem přihlášek elektronickou formou systému DiPSy končí 24. 05. 2024 v 23:59:59.
 
Užitečné odkazy:
Systém DiPSy k podání přihlášky: https://www.dipsy.cz/prihlaska/intro
_____________________________________________________________________
 
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 - střední škola
 
Vážení rodiče, milí uchazeči,
výsledky 1. kola přijímacího řízení naleznete ZDE.
Výsledky jsou uvedeny pod registračním číslem, které vám přidělil systém DiPSy. Uchazečům, kteří podávali přihlášku v papírové podobě, sdělila registrační číslo střední škola, kterou uváděli na 1. místě.
Informace k zahájení vzdělávání pro přijaté uchazeče najdete ZDE.
Přijatým gratulujeme a těšíme se od září na spolupráci s nimi!

Mgr. Bc. Martin Kaftan, MBA, ředitel školy

____________________________________________________________________________

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 

Vážení rodiče,
měsíc duben je měsícem ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE.
Nezapomeňte své dítě zapsat k povinné školní docházce v termínu zápisu, který vyhlašuje ředitel školy.
Koho se zápis týká...
- všech dětí, které se narodily od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018,
- všech dětí, které v letošním školním roce mají odklad povinné školní docházky (pozor!!! - ano, musíte znovu přijít k zápisu).
Které doklady budu potřebovat ...
- občanský průkaz rodiče, který bude dítě u zápisu zastupovat,
- rodný list dítěte,
- pokud máte právo dítě zastupovat, ale nejste rodič, vezměte s sebou příslušný rozsudek, který toto osvědčuje,
- pokud má dítě speciální vzdělávací potřeby, vezměte s sebou poslední platné doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání dítěte ve škole.
Účastní se také budoucí prvňáček ...
Ano, účastní, pokud chcete, aby absolvoval motivační část zápisu, ve které si vyzkouší, co důležitého pro vstup do školy už ovládá ... a pokud mu něco ještě nepůjde, nevadí, poradíme, jak na to ;-).
Termíny zápisu na naši základní školu:
úterý 2. 4. 2024 od 13:30 do 16:00 hodin,
úterý 16. 4. 2024 od 13:30 do 16:00 hodin,
úterý 30. 4. 2024 od 13:30 do 16:00 hodin.

 
Bližší informace k zápisu k povinné školní docházce naleznete ZDE
Těšíme se na vás!

______________________________________________________________________________

ŽÁDOSTI O ŠETŘENÍ V PPP S VÁMI SEPÍŠEME UŽ NYNÍ ... ČÍM DŘÍV SE O MÍSTO PRO SVÉ DÍTĚ PŘIHLÁSÍTE, TÍM VĚTŠÍ JISTOTU BUDETE MÍT, ŽE SE VAŠE DÍTĚ V ZÁŘÍ 2024 VYDÁ TOU SPRÁVNOU CESTOU VZDĚLÁVÁNÍ ....

 

 • Vstup do naší přípravné třídy je klíčem k úspěchu vašich dětí! ???? S radostí pro školní rok 2024/2025 otevíráme své brány pro malé nadšence, kteří dosáhnou pěti let do srpna 2024, nebo budou mít ve školním roce 2024/2025 odklad povinné školní docházky.
 • V naší škole nejde jen o učení, ale o celkový rozvoj.
 • Co mohou rodiče a děti u nás očekávat?
- **Individualizovaný přístup:** Každé dítě je jedinečné, a proto klademe důraz na individuální rozvoj schopností a dovedností.
- **Inovativní metody výuky:** Využíváme moderní pedagogické přístupy a technologie, které dětem přináší radost z učení.
- **Sociální dovednosti:** Učíme děti komunikovat, spolupracovat a respektovat ostatní – klíčové dovednosti pro celoživotní úspěch.
- **Příprava na základní školu:** Naše přípravná třída je navržena tak, aby děti získaly pevný základ, který jim usnadní vstup do základní školy.
 • Připojte se k nám a společně budeme formovat budoucnost vašich dětí!
 
Další informace ZDE.
 
______________________________________________________________________________
 
Přijímací řízení - střední škola - pro školní rok 2024/2025 - 1. kolo

 

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a SŠ Krupka, Karla Čapka 270, stanovuje v souladu s ustanovením § 1 vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění,

pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024 – pro školní rok 2024/2025

stanovuje podmínky pro přijímání žáků střední školy takto:

- pro denní formu vzdělávání ZDE

- pro kombinovanou formu vzdělávání ZDE

Termín podávání příhlášek 1. - 20. 2. 2024.

Bližší informace o způsobu podávání přihlášek najdete na stránkách:

www.prihlaskynastredni.cz

_____________________________________________________________________________

Vítejte na stránkách naší školy!

 

Informace o škole

 

   

Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka byla uvedena do provozu 1. 9. 1985 jako 27 třídní základní škola. Vystavěna byla jako součást nové výstavby města v 80. letech 20. století v rámci revitalizace části města Maršov. K 1. 9. 1994 získala právní subjektivitu. Od 1. 9. 2010 se základní škola rozšířila o střední školu speciálního typu. Od 1. 9. 2013 nese název ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA KRUPKA, KARLA ČAPKA 270.

 

Součásti školy:

Základní škola – kapacita: 560 žáků

 • vzdělávací obor 79-01-C/01 Základní škola
  • tzv. běžné třídy,
  • třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona – třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením
 • předškolní vzdělávání
  • přípravná třída základní školy

Základní škola speciální – kapacita: 30 žáků

 • vzdělávací obor 79-01-B/01 Základní škola speciální
  • třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona – třídy pro žáky se středním mentálním postižením a kombinovaným postižením

Střední škola – kapacita: 213 žáků

 • vzdělávací obor 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
  • délka vzdělávání: 2 roky, dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání, forma vzdělávání: denní
 • vzdělávací obor 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
  • délka vzdělávání: 3 roky, dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, forma vzdělávání: denní, kombinovaná
 • vzdělávací obor 66-51-E/01 Prodavačské práce
  • délka vzdělávání: 3 roky, dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, forma vzdělávání: denní, kombinovaná
 • vzdělávací obor 28-57-E/01 Keramická výroba
  • délka vzdělávání: 3 roky, dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, forma vzdělávání: denní
 • vzdělávací obor 75-41-E/01 Pečovatelské služby
  • délka vzdělávání: 3 roky, dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, forma vzdělávání: denní

Školní družina – kapacita: 75 žáků

Školní klub – kapacita: 60 žáků

Školní jídelna – kapacita: 500 jídel

 

 

Areál školy je vystavěn na principu systému propojených budov: budova 1. stupně, budova 2. stupně, centrální budova s šatnami a administrativním zázemím, budova odborných učeben, školní družiny a tělocvičen a v neposlední řadě budova školní jídelny.

Škola se nachází v městské části Maršov, v části občanské zástavby, jejíž součástí je nákupní a zdravotní středisko. Svou polohou se nachází v klidové části města, na konci této občanské zástavby v blízké dostupnosti lesa.

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270 se zavazuje k zpřístupnění své www.zspskrupka.cz v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na www.zspskrupka.cz

Stav souladu:

Tato webová stránka je plně v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 25.5.2021

 
Fotoshow
Kalendář
P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Add to calendar