Get Adobe Flash player
Aktuality
INFORMACE O VYHLÁŠENÍ KARANTÉNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A STŘEDNÍ ŠKOLE KRUPKA, KARLA ČAPKA 270
 
Vážení rodiče, milí žáci,
tak už potkala karanténa i naši školu.
 
Postup:
1. Pozitivně testovaní ze screeningového antigenního testování z pondělí 29. 11. 2021 byli odesláni domů - MUSÍ IHNED NA PCR-TEST (objednat se, předpložit potvrzení ze školy - není třeba žádanka od lékaře). Výsledek je potřeba oznámit neprodleně škole. Návrat možný, pokud třída není v karanténě.
 
2. Negativně testovaní, jejichž rodiče si z preventivních důvodů vyzvedli děti, musí také na PCR-TEST. Tentokrát v rámci preventivního testování (nárokově od zdravotní pojišťovny). Výsledek nutno oznámit do školy. Následný návrat možný, pokud třída není v karanténě (viz dále).
 
3. Třídy v karanténě - týká se neočkovaných dětí, OČKOVANÍ I NADÁLE DOCHÁZEJÍ DO ŠKOLY, POKUD NEPATŘÍ DO SKUPINY Č. 1 A Č. 2:
Karanténa od 29. 11. 2021 do 01. 12. 2021 třídy: 3.A , 4.A, 4.E, 5.E pro neočkované děti, které byly ve škole v úterý 23. 11. a ve středu 24. 11. 2021 ve škole - nutný PCR-test - přijde SMS - výsledek oznámit škole. Do školy s negativním výsledkem testu od 2. 12. 2021.
 
Karanténa od 29. 11. 2021 do 02. 12. 2021 třídy: 6.A - chlapci ,6.B, 7.B, 8.B, 9.B pro neočkované děti, které byly ve škole ve středu 24. 11. a ve čtvrtek 25. 11. 2021 ve škole - nutný PCR-test - přijde SMS - výsledek oznámit škole. Do školy s negativním výsledkem testu od 3. 12. 2021.
 
Karanténa od 29. 11. 2021 do 03. 12. 2021 třídy: 7. A, 8. A, 9. A, 1.SB pro neočkované děti, které byly ve škole ve čtvrtek 25. 11. a v pátek 26. 11. 2021 ve škole - nutný PCR-test - přijde SMS - výsledek oznámit škole. Do školy s negativním výsledkem testu od 6. 12. 2021.
 
U dětí do 10 let věku lze požádat po vydání rozhodnutí o uzavření třídy kvůli ošetřovnému. Volejte 417 861 390 - připravíme k vyzvednutí.
 
Ostatní třídy zůstávají v provozu.
 
Znovu apeluji na všechny rodiče i zletilé žáky - pokud máte příznaky respiračního onemocnění, je potřeba konzulovat se svým lékařem, provést si doma samotest, popřípadě využít odběrová místa.
 
Pokud máte v rodině nařízenou izolaci, která se netýká dítěte docházejícího do naší školy, opět telefonicky konzultujte s námi a lékařem (zda je vhodná docházka do školy).
 
V době izolace není možné, aby děti byly venku, dodržujte pokyny KHS k izolaci, nechoďte do školy ani pro úkoly.
 
Mgr. Bc. Martin Kaftan, MBA
ředitel školy
 
____________________________________________________________________________
 
ODLOŽENÍ DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

Vážení uchazeči o studium na naší škole,

z důvodu zhoršující se epidemiologické situace jsme nuceni zrušit DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se měl konat ve středu 24. 11. 2021.

Termín dalšího dne otevřených dveří 19. 11. 2021 zůstává zatím v platnosti.

Snad se do té doby zlepší situace natolik, abychom vás mohli přivítat u nás ve škole.

Děkujeme za pochopení.

Realizační tým dne otevřených dveří.

____________________________________________________________________________

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - střední škola - pro školní rok 2021/2022
 
Dne 19. 5. 2021 vydal ředitel školy rozhodnutí o přijetí uchazečů o vzdělávání ve střední škole od školního roku 2021/2022.
Seznam přijatých uchazečů - 1. ročník studia všechny obory - ZDE.
Seznam přijatých uchazečů - 2. ročník studia obor SUS - ZDE.
 
Písemné vyhotovení rozhodnutí o přijetí ke studiu a vyřízení zápisového lístku je možné provést do dne 2. června 2021 pondělí - pátek 11:30 - 12:45 a 14:00 - 15:00 hodin.
____________________________________________________________________________
 
Nesouhlas zákonného zástupce s docházkou do školy v souvislosti se samotestováním dítěte od 12. 4. 2021 (s různými daty nástupu)

POKUD JSTE SE ROZHODLI, ŽE MÁTE DŮVOD NEPOSÍLAT DÍTĚ DO ŠKOLY, JE POTŘEBA, ABYSTE VYPLNILI NESOUHLAS S DOCHÁZKOU DO ŠKOLY.

Termín pro všechny zákonné zástupce je do pátku 23. 4. 2021. Kdo do tohoto termínu nepošle dítě do školy a zároveň nedoručí nesouhlas škole, riskuje, že absence jeho dítěte bude NEOMLUVENÁ.

Jak učinit nesouhlas?

- nesouhlas si můžete vytisknout, vyplnit a odnést do školy (postačí podat ve vrátnici),

- vyzvednete si nesouhlas ve vrátnici školy, vyplníte, odevzdáte ve vrátnici.

Tiskopis nesouhlasu - ZDE.

____________________________________________________________________________

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti se samotestováním žáků

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti se samotestováním žáků ke zhlédnutí ZDE.

____________________________________________________________________________

Přijímací řízení na SŠ - změna termínu pro vyhlášení výsledků 1.kola

Vážení rodiče, vážení uchazeči,

z rozhodnutí MŠMT dochází k posunu v termínech pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení, a to s ohledem na posun jednotných přijímacích zkoušek.

Uchazeči o studium na naši střední školu nekonají přijímací zkoušku. Výsledek přijímacího řízení však bude zveřejněn podle nového termínu pro zveřejnění výsledků přijímacího řízení dne 19. května 2021. Zápisové lístky se budou přijímat od tohoto dne do dne 2. června 2021.

Přihlášky, které přišly po datu 1. března 2021, zařazujeme do II. kola přijímacího řízení, které bude vyhlášeno v termínu od 3. června 2021. Přihlášku do 2. kola je možné doručit do dne 15. června 2021. Výsledky přijímacího řízení II. kola budou vyhlášeny 16. června 2021. Zápisového lístky se budou přijímat od tohoto dne do dne 30. června 2021.

Bližší informace o přijímacím řízení na naši SŠ vám podáme telefonicky (417 861 390), e-mailem: kaftan@zspskrupka.cz, messenger facebooku: zs.a.ss.krupka.

____________________________________________________________________________

Zápis do přípravné třídy

Zápis k povinné školní docházce probíhá v termínu 1. – 30. 4. 2021.

Vyplňte náš dotazník – zavoláme vám a domluvíme termín schůzky ve škole: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr2nMVU6Zd3Ulcex-OhsLdhZPH38fChwFTPciGlKxE20ziew/formrestricted

Možnost podání žádosti osobně v budově školy (bez elektronické žádosti):

pondělí – pátek 11:30 – 12:45

středa 14:00 – 15:00

Při vyplnění elektronické žádosti, nebo na základě objednání ve škole bude zápis uskutečněn v termínu sjednané schůzky i v jiný termín.

Komu je určena přípravná třída?

Dětem narozeným od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dětem starším s odkladem povinné školní docházky. Dítě musí mít doporučení PPP k zařazení do přípravné třídy základní školy.

____________________________________________________________________________

Zápis do 1. tříd

Zápis k povinné školní docházce probíhá v termínu 1. – 30. 4. 2021.

Počet přijímaných žáků do 1. třídy ZŠ: 60

Bližší informace k zápisu a kritéria: ZDE

Elektronická žádost k vyplnění:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdmkGapNwjZVeLaMLQdtf5DN5nTdV1...

Možnost podání žádosti osobně v budově školy (bez elektronické žádosti):

úterý 6. 4. 2021 14:00 – 15:00 hodin

úterý 13. 4. 2021 14:00 – 15:00 hodin

úterý 20. 4. 2021 14:00 – 15:00 hodin

úterý 27. 4. 2021 14:00 – 15:00 hodin

Při vyplnění elektronické žádosti, nebo na základě objednání ve škole bude zápis uskutečněn v termínu sjednané schůzky (tj. mimo hodiny zápisu pro neobjednané žadatele).

____________________________________________________________________________

OBĚDY PRO DĚTI - INFORMACE
 
Vážení rodiče,
dnešní informace je určena pro rodiče žáků základní školy, kteří nejsou zapojeni do programu OP Potravinové a materiální pomoci (tj. nepatří do okruhu příjemců dávky hmotné nouze "příspěvek na živobytí").
Naše škola se aktivně zapojuje do programu OBĚDY PRO DĚTI, kterou organizuje společnost WOMEN FOR WOMEN.
Informace o možnosti pomoci jsou zde:
Pro koho je pomoc určena:
- rodiče pracující s nižším příjmem,
- rodiče samoživitele,
- prarodiče s nižšími příjmy, kteří pečují (formou pěstounství, svěření do péče) o děti svých dětí.
Pokud si myslíte, že patříte do okruhu osob, které by měly být podpořeny formou bezplatných obědů ještě v tomto školním roce (od 1. 5. do 30. 6.), obraťte se na nás nejpozději do středy 31. 3. 2021, abychom stihli podat žádost za školu.
Volejte: 417 536 600 (denně od 11:30 do 12:45 hodin)
Pište na e-mail: kaftan@zspskrupka.cz
 

Mgr. Bc. Martin Kaftan, MBA
ředitel školy

____________________________________________________________________________

 
Kritéria přijímacího řízení

Dne 31. 01. 2021 stanovil ředitel školy kritéria přijímacího řízení pro studium na střední škole ZŠ a SŠ Krupka, Karla Čapka 270.

Přihlášky se podávají do pondělí 1. března 2021.

Bližší informace

- pro DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ naleznete ZDE

- pro KOMBINOVANOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ naleznete  ZDE

Potřebujete poradit?

Volejte na telefon: 417 861 390

Pište na e-mail: kaftan@zspskrupka.cz

Pište na messenger: zs.a.ss.krupka

 

Těšíme se na naše nové žáky!!!

Mgr. Bc. Martin Kaftan, MBA
ředitel školy

____________________________________________________________________________

Vítejte na stránkách naší školy!

 

Informace o škole

 

   

Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka byla uvedena do provozu 1. 9. 1985 jako 27 třídní základní škola. Vystavěna byla jako součást nové výstavby města v 80. letech 20. století v rámci revitalizace části města Maršov. K 1. 9. 1994 získala právní subjektivitu. Od 1. 9. 2010 se základní škola rozšířila o střední školu speciálního typu. Od 1. 9. 2013 nese název ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA KRUPKA, KARLA ČAPKA 270.

 

Součásti školy:

Základní škola – kapacita: 560 žáků

 • vzdělávací obor 79-01-C/01 Základní škola
  • tzv. běžné třídy,
  • třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona – třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením
 • předškolní vzdělávání
  • přípravná třída základní školy

Základní škola speciální – kapacita: 30 žáků

 • vzdělávací obor 79-01-B/01 Základní škola speciální
  • třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona – třídy pro žáky se středním mentálním postižením a kombinovaným postižením

Střední škola – kapacita: 213 žáků

 • vzdělávací obor 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
  • délka vzdělávání: 2 roky, dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání, forma vzdělávání: denní
 • vzdělávací obor 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
  • délka vzdělávání: 3 roky, dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, forma vzdělávání: denní, kombinovaná
 • vzdělávací obor 66-51-E/01 Prodavačské práce
  • délka vzdělávání: 3 roky, dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, forma vzdělávání: denní, kombinovaná
 • vzdělávací obor 28-57-E/01 Keramická výroba
  • délka vzdělávání: 3 roky, dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, forma vzdělávání: denní
 • vzdělávací obor 75-41-E/01 Pečovatelské služby
  • délka vzdělávání: 3 roky, dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, forma vzdělávání: denní

Školní družina – kapacita: 75 žáků

Školní klub – kapacita: 60 žáků

Školní jídelna – kapacita: 500 jídel

 

 

Areál školy je vystavěn na principu systému propojených budov: budova 1. stupně, budova 2. stupně, centrální budova s šatnami a administrativním zázemím, budova odborných učeben, školní družiny a tělocvičen a v neposlední řadě budova školní jídelny.

Škola se nachází v městské části Maršov, v části občanské zástavby, jejíž součástí je nákupní a zdravotní středisko. Svou polohou se nachází v klidové části města, na konci této občanské zástavby v blízké dostupnosti lesa.

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270 se zavazuje k zpřístupnění své www.zspskrupka.cz v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na www.zspskrupka.cz

Stav souladu:

Tato webová stránka je plně v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 25.5.2021

 
Fotoshow
Kalendář
P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Add to calendar