Get Adobe Flash player
Aktuality
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ

Informace pro rodiče žáků – vzdělávání ve školních skupinách od 25. května 2020

Vážení rodiče,

od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků ve škole. Do školy nastupují ti žáci, jejichž rodiče projevili zájem o vzdělávání ve školních skupinách.

 

Pravidla pro pobyt ve škole jsou uzpůsobena počtu žáků, jejichž rodiče projevili zájem o vzdělávání ve školních skupinách.

 

 1. Do školy si žák bere své učebnice a sešity tak, jak byl zvyklý před uzavřením školy. Navíc potřebuje dvě roušky a sáček na odkládání použitých roušek.
 2. Do školy může vstoupit pouze dítě, které nevykazuje příznaky respiračního onemocnění, tj. nesmí kašlat, mít rýmu, teplotu. Pokud má tyto příznaky, nesmí do školy. V takovém případě kontaktujte třídní učitelku a tuto skutečnost jí oznamte. Do školy smí až ve chvíli, kdy tyto příznaky respiračního onemocnění nemá.
 3. Vzhledem k tomu, že od 25. 5. 2020 není povinností nosit roušku venku, roušku si nasazuje před vstupem do školy.
 4. Vstup do školy bude možný v době od 7,40 do 8,00 hodin. Děti budou postupně vstupovat hlavním vchodem, dohled dbá na rozestupy. Po přezutí v šatně dojde k první desinfekci rukou. Žák následně odchází do své třídy.
 5. Roušku si žák nasazuje a nosí ji při pohybu po prostorách školy a ve třídě, pokud nesedí na svém pracovním místě. Odložit roušku do sáčku může při práci v lavici, kdy sedí sám, ve školní jídelně, pokud konzumuje oběd.
 6. Vzdělávání ve školních skupinách bude probíhat od pondělí do pátku od 8,00 do 11,40. Pokud chodíte pro své děti ke škole, počítejte s tím, že děti budou vycházet postupně v době od 11,40 do 11:50 hodin.
 7. Děti, které mají oběd ve školní jídelně, půjdou přímo po vyučování do školní jídelny. Školu pak budou opouštět v době od 12,00 do 12,10 hodin. Tato informace je opět důležitá pro rodiče, kteří budou čekat před školou na své dítě.
 8. Pokud dítě v některý den vzdělávání nejde do školy, kontaktujte třídní učitelku a sdělte důvod, proč dítě do školy nepřijde. Pokud má obědy ve školní jídelně, nezapomeňte tyto obědy odhlásit.
 9. Děti, které se od 25. května 2020 vzdělávají ve školních skupinách, neplní již další úkoly domácího vzdělávání. Zároveň je vhodné, aby donesly všechny úkoly, které plnily, mohou si je ve škole doplnit a odevzdat kompletní.

 

Informace pro rodiče žáků – vzdělávání na dálku – domácí vzdělávání

Vážení rodiče,

ti z vás, kteří se rozhodli, že jejich děti docházející do přípravných tříd a I. stupně základní školy nebudou docházet do školy do školních skupin, ti z vás, kteří máte své děti ve speciálních třídách ZŠ, na II. stupni ZŠ a na střední škole, dohlédněte:

 • na způsob, jakým přebíráte úkoly domácího vzdělávání (prostřednictvím e-mailu, na facebooku, formou brožurky),
 • na způsob, jakým předáváte vypracované úkoly do školy (e-mailem, na facebooku, formou odevzdávání brožurek).

Upozorňujeme, že uzavření škol není přerušením vzdělávání. Zároveň chválíme všechny, kteří se školou komunikují a již se naučili pravidelně odebírat a odevzdávat materiály domácího vzdělávání.

Zároveň upozorňujeme, že předmětem hodnocení za II. pololetí bude i hodnocení domácího vzdělávání. Škola přijala všechna opatření, která byla nutná pro realizaci, tj. při absenci počítačů v rodinách zavedla písemnou podobu úkolů, které je možné si vyzvedávat a odevzdávat.

Pro domácí vzdělávání budeme naposledy zadávat úkoly pro týden 12 – tj. od 8. 6. do 12. 6. 2020, odevzdávání vypracovaných úkolů bude možné do pátku 19. 6. 2020.

NEPODCEŇTE DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – PODPOŘTE SVÉ DĚTI, ABY ÚSPĚŠNĚ ZVLÁDLY TENTO ŠKOLNÍ ROK VČETNĚ POSTUPU DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU!!!

 

Informace pro uchazeče o studium na střední škole ve školním roce 2020/2021 – II. kolo přijímacího řízení

Vážení rodiče, vážení uchazeči,

z důvodu opatření k zabránění šíření koronaviru došlo také k změnám v příjímacím řízení ke studiu na SŠ. Následující informace je určena pro ty, kteří nestihli podat přihlášku do 1. kola přijímacího řízení, nebo ji podali po 2. 3. 2020.

Přihlášky přijaté od 3. 3. 2020 byly zaevidovány a čekají na otevření II. kola přijímacího řízení, kam budou zařazeny. Příjem přihlášek do 2. kola skončí ve čtvrtek 25. června 2020.

Druhé kolo přijímacího řízení na SŠ bude vyhlášeno ve středu 24. června 2020 a uzavřeno ve čtvrtek 25. června 2020. Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou vyhlášeny dne 26. června 2020.

Přijatí uchazeči budou moci odevzdat svůj zápisový lístek ode dne vyhlášení do pátku 3. července 2020.

Podrobnější informace k přijímacímu řízení obdrží uchazeči (jejich zákonní zástupci) dopisem.

Ve druhém kole přijímacího řízení budeme přijímat uchazeče do těchto oborů denní formy vzdělávání:

28-57-E/01 Keramická výroba

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (zaměření: kuchařské práce)

66-51-E/01 Prodavačské práce

75-41-E/01 Pečovatelské služby

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Ve druhém kole přijímacího řízení budeme přijímat uchazeče do těchto oborů kombinované formy vzdělávání:

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (zaměření: kuchařské práce)

____________________________________________________________________________

INFORMACE PRO ŽÁKY ZÁVĚREČNÝCH ROČNÍKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY (II.P A III.S)

Od pondělí 11. května 2020 budou probíhat vzdělávací aktivity směřující
k přípravě na závěrečné zkoušky.
Prvotní pokyny k nástupu ZDE.
Ostatní probereme ve škole po vašem nástupu :-).

Organizace vzdělávání od 11.05.2020 ke zhlédnutí ZDE.

____________________________________________________________________________

Upozornění pro zájemce o přijetí do naší střední školy od školního roku 2020/2021 - další kola přijímacího řízení

Vážení rodiče, vážení uchazeči, vzhledem k současné situaci jsou přihlášky, které jsme obdrželi po 1. 3. 2020 automaticky zařazovány do připravovaného 2. kola přijímacího řízení.

UPOZORŇUJEME ZÁJEMCE O STUDIUM NA NAŠÍ ŠKOLE, ŽE V SOUČASNÉ DOBĚ PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY DO VŠECH NAŠICH OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ. O TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VÁS BUDEME INFORMOVAT FORMOU DOPISU. PŘEDPOKLÁDÁME, ŽE 2. KOLO BUDE VYHLÁŠENO V PRŮBĚHU MĚSÍCE ČERVNA S PŘEDPOKLÁDANÝM TERMÍNEM VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ NA KONCI ČERVNA 2020.
Bližší informace můžete získat na telefonním čísle: 417 861 390.

_____________________________________________________________________________

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku od školního roku 2020/2021 - Střední škola - 1. kolo

Vážení rodiče, vážení uchazeči, výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku SŠ od školního roku 2020/2021 najdete ZDE.
Rozhodnutí o přijetí v písemném vyhotovení si můžete vyzvednout ve škole v úředních hodinách. Zápisové lístky můžete odevzdávat ve škole v úředních hodinách (je možné je také poslat poštou - v případě, že jste si u nás podali přihlášku do dvou oborů, nezapomeňte vypsat obor, který jste si vybrali).
V souladu se zákonem č. 135/2020 Sb. se konečný den pro odevzdání zápisového lístku stanovuje na 5. den po konečném termínu pro zveřejnění výsledku jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou. Termín dosud není ze strany MŠMT stanoven. Termín posledního dne pro odevzdání zápisového lístku pro uchazeče přijaté v 1. kole přijímacího řízení bude aktualizován.

POSLEDNÍ DEN PRO ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU (1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ) JE STANOVEN NA 23. 6. 2020.
Úřední hodiny - po dobu nouzového stavu:
pondělí 10 - 13 hodin
úterý 10 - 12 hodin
středa 10 - 13 hodin
čtvrtek 10 - 12 hodin

_____________________________________________________________________________

ZAMĚŘENO NA NEJMENŠÍ PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA OD 1. ZÁŘÍ 2020

Máte doma chlapce nebo dívku, kterým je 5 let, nebo jim do 31.8.2020 bude pět let?
Víte, že tyto děti musí ve školním roce 2020/2021 absolvovat povinné předškolní vzdělávání?
Máte zájem o to, aby se připravili v PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ (jde o možnost, jak splnit povinné vzdělávání) ?

Co mám udelat?
1. Telefonicky kontaktujte naši školu 417861390.
2. Nahlaste zájem o přípravnou třídu (přípravku), jméno dítěte, datum
narození, vaše jméno a telefon, na kterém jste k zastižení.
3. Vyčkejte na telefon pana ředitele, který vám zavolá a domluví s vámi
vše potřebné.

KDO ZAVOLÁ VČAS, MÁ ŠANCI, ŽE JEHO DÍTĚ PROŽIJE PĚKNÝ ROK PŘEDŠKOLNÍ
PŘÍPRAVY V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY!!!

_____________________________________________________________________________

Zápis k povinné školní docházce v době platnosti mimořádných opatření v souvislosti s nákazou COVID-19 na ZŠ a SŠ Krupka, Karla Čapka 270

Termín zápisu: 1. - 30. 4. 2020

Kritéria zápisu:
1. Škola disponuje dostatečnou kapacitou pro zápis spádových i nespádových dětí, nedochází k převisu žádostí o přijetí nad kapacitu školy

= kritérium: dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let věku.

Termín osobního podání žádostí:
vždy pondělí a středa od 10 do 13 hodin

(ve dnech 1. 4., 6. 4. 8. 4., 15. 4., 20. 4., 22. 4., 27. 4., 29. 4.)

Postup:
1. Zavolejte do školy - telefon: 605 259 985 (pondělí - pátek 9:00 - 16:00). Domluvíme vše, co je potřebné k zápisu telefonicky, smluvíme si konkrétní čas tak, abyste se nemuseli ve škole zdržet delší dobu.

2. Na schůzku s sebou vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Dítě nechte doma.

3. Na místě vyřídíme vše potřebné do 10 minut (po telefonátu si vše již pro vás připravíme).

 

Upozornění pro zájemce o odklad povinné školní docházky a o přípravnou třídu:
Rodiče, kteří mají zájem o odklad povinné školní docházky, a rodiče, kteří chtějí ve školním roce 2020/2021 zařadit své dítě do přípravné třídy naší základní školy, volejte již nyní na telefon: 605 259 985 (pondělí - pátek 9:00 - 16:00). Domluvíme vše potřebné.

_____________________________________________________________________________

ŠKOLNÍ JÍDELNA VAŘÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY
Od 1. 4. 2020 obnoven provoz školní jídelny pro cizí strávníky.
Postupy v souladu s mimořádnými opatřeními. Strávníci si objednávají stravu především telefonicky 417 536 597 (po - pá 6:00 - 12:00 hodin), e-mail: trcka@zspskrupka.cz. Telefonicky nebo e-mailem domluví i platbu za obědy.
Stravu lze vydat pouze do jídlonosičů. Pokud má strávník dvě sady, je vhodné vždy jednu zde ponechat, bude v ní připraveno jídlo na další den odběru (zkrátí se doba čekání na výdej). V ostatních případech nutno přinést a vyčkat na dobu nandání jídla.
Prosíme o dostatečné odstupy (2 m), neshlukování v jednom místě.
Aktuální jídelní lístek naleznete na našich stránkách v záložce školní jídelna
VÝDEJ PO - PÁ 11:00 - 11:45 HODIN.
Ve dnech 9. - 13. 4. jídelna nevaří - velikonoční svátky.

_____________________________________________________________________________

Učební materiály pro domácí vzdělávání

Vážení rodiče, milí žáci,
na našich stránkách najdete po levé straně materiály pro domácí vzdělávání. Najděte si svou třídu a 1. týden s úkoly. Pokud budete něco potřebovat dovysvětlit, u úkolů jsou kontakty na vaše třídní učitele a vyučující předmětů. Některé třídy již mohou využívat také konzultační prostředí facebooku (k dnešnímu dni ve třídách III.A, VII.A, VIII.A, IX.A, II.S a III.S) - tam vám mohou úkoly dovysvětlit vaši třídní. Úkoly se posílají do školy způsobem uvedeným v zadání. Na další týdny budeme zveřejňovat úkoly vždy v pondělí.

_____________________________________________________________________________

INFORMACE PRO ŽÁKY STŘEDNÍ ŠKOLY S VÝPLATOU ODMĚNY ZA PRODUKTIVNÍ ČINNOST ŽÁKA V HOTOVOSTI

Výplatní termín je 12. 3. 2020, pokladna je pro žáky otevřena od 12:00 hodin do 13:00 hodin.

_____________________________________________________________________________

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

INFORMACE K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU PODATELNY OVM - ZŠ A SŠ KRUPKA, KARLA ČAPKA 270
podle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. 3. 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření pro období od 16. 3. 2020 00:00 hodin do 24. 3. 2020 06:00 hodin
VÝKON PODATELNY OVM:
pondělí 16. 3. 2020 - 10:00 - 13:00 hodin
středa 18. 3. 2020 - 10:00 - 13:00 hodin
pondělí 23. 3. 2020 - 10:00 - 13:00 hodin
podatelna umístěna v okně zde před budovou školy označeném nápisem PODATELNA.
Vstup veškerých osob s výjimkou zaměstnanců do budovy zakázán.

_____________________________________________________________________________

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021

Denní studium 2019/2020 ke zhlédnutí ZDE.
Kombinované studium 2019/2020 ke zhlédnutí
ZDE.

_____________________________________________________________________________

Přehled vzdělávací nabídky naší střední školy

Brožura SŠ - 2019/2020

_____________________________________________________________________________

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2019/2020 - III. kolo

Přihlášky lze podat do pátku 30. srpna 2019 do 10,00 hodin.

Seznam přijatých uchazečů bude vyvěšen dne 30. Srpna 2019 v 11,00 hodin.

Denní studium 2019/2020 (3. kolo PŘ) ke zhlédnutí ZDE.

_____________________________________________________________________________

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2019/2020

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2019/2020 ke zhlédnutí brzy.

_____________________________________________________________________________

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2019/2020 - II. kolo přijímacího řízení

Denní studium 2019/2020 (2. kolo PŘ) ke zhlédnutí ZDE.

_____________________________________________________________________________

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2019/2020

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2019/2020 ke
zhlédnutí ZDE.

_____________________________________________________________________________

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2019/2020

Denní studium 2019/2020 ke zhlédnutí ZDE.
Kombinované studium 2019/2020 ke zhlédnutí ZDE.

_____________________________________________________________________________

Vítejte na stránkách naší školy!

 

Informace o škole

 

   

Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka byla uvedena do provozu 1. 9. 1985 jako 27 třídní základní škola. Vystavěna byla jako součást nové výstavby města v 80. letech 20. století v rámci revitalizace části města Maršov. K 1. 9. 1994 získala právní subjektivitu. Od 1. 9. 2010 se základní škola rozšířila o střední školu speciálního typu. Od 1. 9. 2013 nese název ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA KRUPKA, KARLA ČAPKA 270.

 

Součásti školy:

Základní škola – kapacita: 560 žáků

 • vzdělávací obor 79-01-C/01 Základní škola
  • tzv. běžné třídy,
  • třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona – třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením
 • předškolní vzdělávání
  • přípravná třída základní školy

Základní škola speciální – kapacita: 30 žáků

 • vzdělávací obor 79-01-B/01 Základní škola speciální
  • třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona – třídy pro žáky se středním mentálním postižením a kombinovaným postižením

Střední škola – kapacita: 213 žáků

 • vzdělávací obor 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
  • délka vzdělávání: 2 roky, dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání, forma vzdělávání: denní
 • vzdělávací obor 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
  • délka vzdělávání: 3 roky, dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, forma vzdělávání: denní, kombinovaná
 • vzdělávací obor 66-51-E/01 Prodavačské práce
  • délka vzdělávání: 3 roky, dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, forma vzdělávání: denní, kombinovaná
 • vzdělávací obor 28-57-E/01 Keramická výroba
  • délka vzdělávání: 3 roky, dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, forma vzdělávání: denní
 • vzdělávací obor 75-41-E/01 Pečovatelské služby
  • délka vzdělávání: 3 roky, dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, forma vzdělávání: denní

Školní družina – kapacita: 75 žáků

Školní klub – kapacita: 60 žáků

Školní jídelna – kapacita: 500 jídel

 

 

Areál školy je vystavěn na principu systému propojených budov: budova 1. stupně, budova 2. stupně, centrální budova s šatnami a administrativním zázemím, budova odborných učeben, školní družiny a tělocvičen a v neposlední řadě budova školní jídelny.

Škola se nachází v městské části Maršov, v části občanské zástavby, jejíž součástí je nákupní a zdravotní středisko. Svou polohou se nachází v klidové části města, na konci této občanské zástavby v blízké dostupnosti lesa.

 

 

 

Fotoshow
Kalendář
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
Add to calendar